مرکز رشد شريف صفحه نخست

بهداد تدبير مبين آريا

نام مدير عامل: سعيد سهامى
زمينه فعاليت: الكترونيك و سخت افزار
ايده محوری: هوشمند سازى در صنعت خودرو

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.