مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه فناورى آريا كاوش

نام مدير عامل: محمد دارستانى فراهانى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: پلتفرم ارتباط بين اساتيد و شاگردان

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.