مرکز رشد شريف صفحه نخست

فناوران توسن انرژى

نام مدير عامل: مسعود دربندى
زمينه فعاليت: مكاترونيك
ايده محوری: افزايش راندمان و توليد برق در نيروگاه‌هاى حرارتى كشور به كمك فناورى‌هاى سامانه‌هاى انرژى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.