مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيشگامان انرژى و مواد پيشرفته

نام مدير عامل: احمد رمضانى سعادت آبادى
زمينه فعاليت: مواد و متالورژى
ايده محوری: توليد دانش فنى و نمونه سازى مواد و تجهيزات مربوط به صنعت نفت، انرژى‌هاى نو و نانو مواد و مواد پزشكى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.