مرکز رشد شريف صفحه نخست

عميد رايانه شريف (عرش)

نام مدير عامل: حسين حيدرى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: سامانه ى جامع اتوماسيون، مكانيزاسيون و الكترونيك دانشگاهى

معرفی کوتاه

شركت عميد رايانه شريف از اوايل سال ۱۳۸۹، با محوريت دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتى شريف در حوزه ى فناورى اطلاعات، شروع به كار كرد. هدف اصلى اين شركت بومى سازى محصولات فناورى اطلاعات و استفاده از فناورى اطلاعات در راستاى بهبود زندگى روزمره افراد مى باشد كه در همين راستا اولين قدم را از دانشگاه شروع كرده و اقدام به پياده سازى سامانه ى جامع دانشگاهى نموده است. اين سامانه كه داراى حدود ۲۰ زير سامانه مى باشد، تلفيقى از فناورى كارتهاى هوشمند و راه حلهاى مختلف نرم افزارى و سخت افزارى مى باشد كه براى بخش هاى مختلف يك دانشگاه راه حلهاى جامعى را آماده ساخته است كه در بهبود فرآيندهاى آن كمك شايانى مى كند. مخاطبين و كاربران اصلى اين سامانه ها عمدتا دانشجويان مى باشند ولى كارمندان و اساتيد نيز در برخى ازآنها نقش فعالى مى توانند ايفا كنند. به طور خلاصه مى توان گفت پياده سازى اين سامانه جامع باعث ايجاد بسترى يكپارچه از اطلاعات در دانشگاه مى شود و دقت، سرعت و بازدهى فرآيندهاى دانشگاهى را به طور چشمگيرى افزايش مى دهد.

محصولات و خدمات

• نيازسنجى، تحليل، طراحى و بازنگرى در فرآيندهاى جارى بخش هاى مختلف با رويكرد خودكار نمودن آنها
• توسعه و پياده سازى سامانه هاى مختلف با تكنولوژى هاى مطرح و بروز
• ليست سامانه هاى موجود و در حال توسعه: ۱-سامانه‌ى تغذيه دانشجويى. ۲- سامانه‌ى انبار، اموال و تداركات. ۳- سامانه‌ى اسكانِ خوابگاه. ۴-سامانه‌ى تردد دانشجويان. ۵- سامانه‌ى پاركينگ. ۶-سامانه‌ى دانشجويان جديدالورود. ۷-سامانه‌ى آموزش به تفكيك دانشكده‌ها. ۸-سامانه‌ى كلى آموزش دانشگاه. ۹-سامانه‌ى اتوماسيون ادارى كارمندان. ۱۰-سامانه‌ى خدمات الكترونيك معاونت دانشجويى. ۱۱-سامانه‌ى اتوماسيون كتابخانه و بايگانى اسناد. ۱۲-سامانه‌ى حضور غياب كارمندان. ۱۳-سامانه‌ى اطلاع‌رسان. ۱۴-سامانه‌ى انتخابات الكترونيكى. ۱۵-سامانه‌ى روابط عمومى. ۱۶-سامانه‌ى برگزارى سمينار و همايش. ۱۷-سامانه‌ى پورتال پژوهشى و مقالات. ۱۸-سامانه‌ى خدمات و پشتيبانى. ۱۹-سامانه‌ى حفاظت و حراست دانشگاه. ۲۰-سامانه كارت هوشمند دانشجويى.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 28 اسفند 1393
سايت: www.arsh.co.ir -- ايميل: info@arsh.co.ir