مرکز رشد شريف صفحه نخست

شركت فناورى‌هاى پيشرو مقداد

نام مدير عامل: مهدى شعبانى
زمينه فعاليت: الكترونيك و مخابرات
ايده محوری: پياده سازى بهينه سيستم هاى ديجيتال

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.