مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيشرو فناوران هوشمند روش

نام مدير عامل: فريد ستارى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: توسعه پلتفرم‌هاى هوشمند نرم‌افزارى براى مديريت سرويس‌هاى ميتنب بر مكان

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.