مرکز رشد شريف صفحه نخست

فن‌آوران سامانه‌هاى رهپا

نام مدير عامل: بابك آقابابازاده
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: توسعه سامانه هاى پايش هوشمند ناوگان

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.