مرکز رشد شريف صفحه نخست

صنايع مكاترونيك شريف آريو

نام مدير عامل: على سروش
زمينه فعاليت: مهندسى پزشكى
ايده محوری: طراحى و ساخت سيستم ناوبرى اينرشيال در ابعاد ميكرو , و پياده سازى آن در حوزه Bio feedback

معرفی کوتاه

شركت مهندسى صنايع مكاترونيك شريف آريو تحقيقات خود را در سال 1387 در مورد ساخت سامانه‌هاى ناوبرى اينرشيال در ابعاد ميكرو آغاز كرده و در سال 1390 با هدف تلاش در راستاى مهندسى دانش بنيان و ارتقاى كيفيت دانش صنعت، رسماً تحت شماره 410541 به ثبت رسيد. اين شركت كه متشكل از فارغ التحصيلان و دانشجويان سرآمد كارشناسى ارشد و دكتراى مكانيك و برق دانشگاه صنعتى شريف مى‌باشد، براى اولين بار در ايران توانست به فن آورى طراحى و پياده سازى سامانه‌هاى ناوبرى اينرشيال در ابعاد ميكرو دست يافته و ايران را جزو معدود كشورهاى داراى اين فن‌آورى قرار دهد. تخصص اصلى اين شركت ابزار دقيق، كنترل حركت و رباتيك مى‌باشد.

محصولات و خدمات

• طراحى و ساخت انواع سامانه‌هاى ناوبرى اينرشيال با دقت‌هاى متفاوت
• طراحى سامانه‌هاى بايوفيدبك در حوزه پزشكى و توانبخشى
• طراحى و پياده سازى سيستم‌هاى ناوبرى و كنترل
• طراحى و ساخت سيستم‌هاى تست و شبيه سازى
• طراحى، ساخت و كنترل سامانه‌هاى روباتيكى و مكاترونيكى
• طراحى و ساخت سيستم‌هاى رادارى و فضايى
• طراحى و پياده سازى سيستم‌هاى اتوماسيون و كنترل صنعتى
• طراحى و پياده سازى الگوريتم‌هاى شناسايى، كنترل و تخمين براى سيستم‌هاى مكانيكى و الكتريكى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 28 اسفند 1392
سايت: www.sharifaryo.com -- ايميل: info@sharifaryo.com