مرکز رشد شريف صفحه نخست

آواى هوشمند رايمون

نام مدير عامل: محمد رازقى رستمى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: توسعه دستيار شخصى صوتى فارسى و ارايه سرويس‌هاى هوش مصنوعى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.