مرکز رشد شريف صفحه نخست

فرا جهش ويرا

نام مدير عامل: پژمان فرمانبر
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: هوشمند سازى كنتورهاى خانگى، كشاورزى و صنعتى

معرفی کوتاه

فناورى با شتاب هرچه بيشتر وارد عصر سيستم هاى هوشمند و سيستم هاى مبتنى بر اينترنت اشيا و حوضه خانه هاى هوشمند مى شود. يكى از بخش هاى پيشگام در هوشمند سازى، سيستم هاى اندازه گيرى و ابزاردقيق مى باشند. تيم فراجهش با علم به اين موضوع، وارد اين عرصه چالش برانگيز شده است كه در آينده اميد آن مى رود كه سبد محصولات شركت گسترش يابد، هسته اصلى تيم فراجهش از دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف تشكيل شده است.

محصولات و خدمات

- كنتور هوشمند آب خانگى تفكيكى
- كنتور هوشمند گاز خانگى تفكيكى
- كنتور هوشمند انرژى خانگى تفكيكى
- كنتور هوشمند آب خانگى
- كنتور هوشمند گاز خانگى
- كنتور هوشمند آب حجمى
- كنتور هوشمند كشاورزى
- ماژول قرائت از راه دور هوشمند كنتورهاى مكانيكى

اطلاعات تماس

نشانى: تهران، طرشت، بلوار شهيد تيمورى، پلاك 180، پژوهشكده علوم و فناورى انرژى شريف
تلفن: 66054637 (021)
شماره تماس اضطرارى: 09129336610
info@farajahesh.ir