مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه فناورى مافوق صوت

نام مدير عامل: عليرضا شهيدى
زمينه فعاليت: مكاترونيك
ايده محوری: توسعه دانش فنى آلتراسونيك قدرت

معرفی کوتاه

سابقه علمى«شركت توسعه فناورى مافوق صوت» به سال 1382 با «طراحى وساخت چاقوى جراحى التراسونيك»باز مى‌گردد. درحال حاضر بعنوان اولين و تنها مجموعه تحقيقاتى، توليديِ تخصصى در زمينه تكنولوژى التراسونيك قدرت در اين حوزه فعاليت مى‌نمايد. اين مجموعه تحقيقاتى آمادگى دارد تا در جهت پيشبرد انواع پروژه‌هاى دانشگاهى، تحقيقاتى و صنعتى در زمينه انواع كاربردهاى تكنولوژى اولتراسونيك قدرت همكارى نمايد. فعاليت‌هاى ما شامل موارد: طراحى مفهومى، نوشتن پرپوزال، طراحى مهندسى و ساخت، آزمون و صحت‌يابى و تدوين گزارش نهايى مى‌باشد.
امواج اولتراسونيك به دسته‌هايى از امواج مكانيكى گفته مى‌شود كه فركانس نوسانشان بيش ازمحدوده شنوايى انسان (20Hz- 20KHz) باشد. اين امواج بدليل خواصى كه دارند كاربردهاى متنوع وبعضاً جالبى دارند. با محاسبه‌هايى ساده مى‌توان دريافت كه اگر نقطه‌هايى با فركانس 25 كيلوهرتز و دامنه 10 ميكرومترنوسان كند شتاب آن بالغ بر 25 هزار برابرشتاب ثقل مى‌شود، دراثراين شتاب وبه طبع آن سرعت بالا در مايعات باعث ايجاد كاويتاسيون مى‌شود و در هنگام انفجارحبابهاى ايجاد شده، فشارى درحدود 200 بار و دمايى درحدود 5000 درجه كلوين ايجاد مى‌گردد. ازطرف ديگر اگر حركت نسبى با مشخصات فوق ميان دوسطح جامد برقرار شود ازدياد دما باعث جوش خوردن دوسطح به يكديگرمى‌شودكه Ultrasonic Welding مى‌باشد. از ديگر كاربردهاى تكنولوژى التراسونيك قدرت مى‌توان به جوش قطعات همجنس و يا غيرهمجنس، برش انواع پارچه، تسريع واكنش‌هاى شيميايى، تنش زدائى جوش درفرآيند قوس الكتريكى، گاززدائى از مايعات، از بين بردن كف تشكيل شده برروى مايعات، كاهش تخلخل درفرآيند آبكارى، تسريع پليمريزه شدن، ديپليمريزه نمودن، سبك كردن نفت خام، جدايش آسفالتين ازنفت خام،گوگرد زدايى از نفت خام وبسيارى موارد ديگر اشاره نمود.

محصولات و خدمات

• تنش زدائى جوش التراسونيك
• هموژنايزر التراسونيك – صنعتى و آزمايشگاهى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 8 دى 1392
ايميل: a.shahidi@gmail.com -- سايت: www.ultrasonic.co.ir