مرکز رشد شريف صفحه نخست

آرسين تابش نگاران فناور

نام مدير عامل: حميد رضا نصيرى
زمينه فعاليت: اپتيك و ليزر و اكوستيك
ايده محوری: بومى سازى تجهيزات آزمايشگاهى پيشرفته در حوزه اپتيك

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.