مرکز رشد شريف صفحه نخست

اميد آفرينان مهندسى آينده

نام مدير عامل: مجيد حاجى حسينعلى
زمينه فعاليت: فناورى زيستى
ايده محوری: طراحى، توليد و ارائه خدمات در زمينه توليد بافت مصنوعى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.