مرکز رشد شريف صفحه نخست

سنجش مهارت پايا

نام مدير عامل: محمدباقر تبريزى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: آموزش و آزمون برنامه نويسى به منظور ارزيابى و معرفى نيروى كار مناسب به صنعت

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.