مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه سازان آينده اقتصاد

نام مدير عامل: مرتضى ملكيان
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: راه اندازى پاساژ اينترنتى با امكانات حمل كالا و پرداخت الكترونيك

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.