مرکز رشد شريف صفحه نخست

راد سپهر پژوه

نام مدير عامل: محمدرضا قرابيك
زمينه فعاليت: مواد و متالورژى
ايده محوری: ساخت و توليد محصولات و ارايه خدمات فنى و مهندسى در حوزه مواد نوين

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.