مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايده پردازان نوين صنعت آوگان

نام مدير عامل: شاهد عباسى سوها
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: مكانيزه كرده فرايندها در خطوط توليد صنايع شيميايى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد:‌ 12 دى 1396