مرکز رشد شريف صفحه نخست

پردازش سيستم نصير

نام مدير عامل: فاطمه فراتى
زمينه فعاليت: الكترونيك و مخابرات
ايده محوری: طراحى و پياده‌سازى سيستم‌هاى پردازش ديجيتال سيگنال

معرفی کوتاه

شركت مهندسى پردازش سيستم نصير با هدف رفع نياز صنايع داخلى در حوزه پردازش سيگنال بخصوص در صنايع نظامى كشور و توانمند سازى نيرو هاى داخلى در اين حوزه به همت فارغ التحصيلان دانشگاه شريف و علم و صنعت تاسيس شده است.اين شركت قصد دارد توانمندى نيروهاى داخلى را در همگامى و حتى پيشرو  بودن در علم و تكنولوژى روز دنيا، در جهت ارتقاى سطح محصولات كاملاً داخلى به اثبات رساند و گامى موثر در جهت زمينه سازى براى پيشرفت صنايع داخلى برداشته باشد.

محصولات و خدمات

طراحى، شبيه سازى و پياده سازى الگوريتم هاى پردازشى سيستم هاى رادارى

طراحى، شبيه سازى و پياده سازى بخش پردازش و كنترل انواع سيستم هاى جمر فعال و غير فعال

طراحى، شبيه سازى و پياده سازى الگوريتم هاى پردازش صوت و تصوير

طراحى و ساخت بردهاى پردازشى مبتنى بر FPGA و DSP

انجام پروژه هاى تحقيقاتى در زمينه هاى مخابرات ديجيتال، كدينگ و رمزنگارى(بويژه رمزنگارى مبتنى بر شناسه)

مشاوره در زمينه سيستم هاى ديجيتال انواع رادار، جمر رادارى و جنگ الكترونيك

شبيه سازى الگوريتم هاى پردازش سيگنال در محيط هاى Matlab و Simulink

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 29 تير 1392

سايت :www.nasirsp.com   ايميل:‌info@nasirsp.com