مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه فناورى هاى نوين سلامت سينا

نام مدير عامل: على زينلى
زمينه فعاليت: فناورى زيستى
ايده محوری: ايمن سازى در برابر امواج الكترومغناطيس

معرفی کوتاه

شركت توسعه فناورى هاى نوين سلامت سينا با بهره گيرى از متخصصين ، محققين برجسته و علاقمندان در عرصه فناورى هاى پيشرفته و حوزه سلامت در حوزه امواج الكترومغناطيس و شيوه هاى ايمن سازى ، بر آن بوده است تا با ثبت اختراع و شناسايى انواع روش ها و فناورى هاى نوين، پژوهش مستمر و ارتباطات بين المللى و داخلى، آخرين دستاورد هاى در دسترس را براى شناسايى امواج الكترومغناطيس آلوده در محيط زندگى با ارائه خدمات مشاوره اى، آموزشى، سنجش و ارزيابى و در نهايت، ارائه راه حل هاى متفاوت، محيطى سالمتر از منظر آلودگى هاى امواج الكترومغناطيس براى مخاطبان خود فراهم آورد.

محصولات و خدمات

- ارزيابى و سنجش ميزان امواج آلوده الكترومغناظيس در محيط
- مشاوره در زمينه ايمن سازى در برابر امواج الكترومغناطيس
- ارائه محصولات ضد امواج الكترومغناطيس نظير، لباس، برچسب شيشه، كاغذ ديوارى ، رنگ، ملات، پارچه و ...
- انجام پروژه هاى ايزولاسيون و سالم سازى محيط در برابر امواج الكترومغناطيس آلوده
- پروژه هاى تحقيقاتى در زمينه ايمن سازى در برابر امواج
- برگزارى دوره هاى آموزشى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 20 دى 1396
www.nanosina.com
info@nanosina.com