مرکز رشد شريف صفحه نخست

سازه‌پردازان مرواريد جنوب

نام مدير عامل: محمد اسديان قهفرخى
زمينه فعاليت: مهندسى دريا
ايده محوری: طراحى و ساخت دستگاه‌هاى آزمايشگاهى خاص دريايى

معرفی کوتاه

شركت سازه پردازان مرواريد جنوب شركتى غير دولتى است كه در راستاى گسترش و توسعه فناورى هاى پيشرفته در زمينه صنايع دريايى فعاليت مى نمايد. ارائه خدمات مشاوره در زمينه طراحى و ساخت سازه هاى دريايى و فراساحل از مشخصات بارز اين شركت است. مخاطبان اين شركت را دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى، سازمان‌ها و ارگان‌هاى دريايى كشور و بخش خصوصى فعال در زمينه صنايع دريايى و فراساحل تشكيل مى دهند. هدف از تاسيس اين شركت خودكفايى در زمينه طراحى و ساخت تجهيزات آزمايشگاهى و صنعتى دريايى جهت عرضه به بازار داخلى مى باشد.

محصولات و خدمات

• طراحى و ساخت دستگاه هاى موجساز نامنظم، مولد حركت رول اجبارى شناور، تونل كاويتاسيون و ...
• طراحى و ساخت روبات ماهى (Robofish)
• طراحى و ساخت شناورهاى تندرو

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 25 خرداد 1391
ايميل: m.asadian@gmail.com