مرکز رشد شريف صفحه نخست

پوشش‌كاران شريف

نام مدير عامل: محمدعلى فقيهى ثانى
زمينه فعاليت: فناورى نانو
ايده محوری: پوشش‌دهى سراميكى قطعات صنعتى

معرفی کوتاه

شركت پوشش‌كاران شريف، شركتى است دانش بنيان و برآمده از محيط دانشگاه كه بر پايه توسعه روش‌هاى حفاظت از فلزات در مقابل عوامل مخرب محيطى شامل خوردگى، سايش و حرارت و نيز بهبود رفتار مكانيكى و تريبولوژيكى آنها بنا شده است. به اين منظور، استفاده از پوشش‌هاى سراميكى و پليمرى و اعمال آنها به كمك فناورى‌هاى نوين شامل روش‌هاى پلاسماى الكتريكى (PEO/PES)، سل-ژل (Sol-gel)، رسوب‌گذارى فيزيكى و شيميايى از فاز بخار (PVD & CVD) و پاشش پلاسما (Plasma Spraying) به طور ويژه مورد توجه هستند. خدمات اين شركت به صورت انجام بررسى‌هاى فنى- مهندسى و ارائه دانش فنى در زمينه اعمال پوشش مناسب و نيز طراحى و نصب خطوط پوشش‌دهى و يا پوشش‌بردارى (Stripping) است و مى‌تواند نيازمندى‌هاى صنايع مختلف از جمله واحد‌هاى تعمير نيروگاهى، سازندگان قطعات خودرو، مسكن، صنايع هوافضا، پالايشگاه‌هاى نفت، گاز و نيز صنايع پتروشيمى را مرتفع سازد.

محصولات و خدمات

• بررسى فنى- اقتصادى و نصب تجهيزات مرتبط با روش‌هاى نوين پوشش‌دهى و پوشش‌بردارى از سطح قطعات صنعتى
• مشاوره فنى و اقتصادى در زمينه نوع و روش اعمال پوشش‌هاى سراميكى و پليمرى محافظت‌كننده فلزات
• اجراى سامانه پايش خوردگى به صورت برخط (On-line Corrosion Monitoring)
• اجراى مديريت خوردگى بر مبناى ريسك (RBI)
• برنامه‌ريزى و اجراى طرح‌هاى تحقيقاتى و امكان‌سنجى اجراى آنها در ابعاد نيمه صنعتى و صنعتى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز: 15 ارديبهشت 1392
ايميل: info@sharifcoatings.com سايت: www.sharifcoatings.com