مرکز رشد شريف صفحه نخست

توان پويش هرمود

نام مدير عامل: مجيد اسمى جهرمى
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: طراحى نرم‌افزار جامع براى طراحى پست‌هاى انتقال برق

معرفی کوتاه

شركت فنى مهندسى توان پويش هرمود با هدف ارتقاء سطح طراحى مهندسى و بهبود كيفيت مدارك مهندسى توليدى از سال 1386 فعاليت خود را در آغاز نموده است كه در اجراى پروژه‌هاى صنايع انرژى، برق و نيروگاهى فعاليت دارد. پيشينه اين شركت متمركز بر ارائه خدمات مهندسى پيشرفته در زمينه‏ توليد و انتقال نيروى برق مى‌باشد. هسته اوليه شركت با بهره‏گيرى از كارشناسان و متخصصين مجرب صنعت برق شكل گرفته و با ايجاد ساختارهاى مناسب مديريتى و تخصصى مربوطه، مسئوليت كامل مشاوره و مهندسى پروژه‏ها را به انجام رسانده است. با اتكاء به تجارب غنى و با ارزش حاصله از اجراى پروژه‏هاى صنعتى، شركت فنى مهندسى توان پويش هرمود در حال حاضر از لحاظ كادر تخصصى، اطلاعات فنى- كارشناسى، نرم افزارهاى تخصصى و امكانات دفترى يكى از شركت‌هاى مهندسى توانمند در زمينه صنعت برق در ايران محسوب مى‌گردد و آمادگى پذيرش و اجراى طرح‌هاى پيچيده صنعتى به شكل مستقل و يا با همكارى شركت‌هاى مشاوره‏اى و پيمانكارى را در داخل و خارج ايران اسلامى دارا مى‌باشد.

محصولات و خدمات

• توليد نرم‌افزارهاى تخصصى صنعت برق و خدمات مرتبط
• ارائه كليه خدمات مهندسى و فعاليت‌هاى مرتبط با صنعت برق در زمينه هاى پستهاى انتقال، توزيع و نيروگاه توليد پراكنده و تجديدپذير
• ارائه خدمات مشاوره اى در زمينه پروژه هاى صنعت برق
• انجام فعاليتهاى صنعتى و پژوهشى در صنعت برق

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 ارديبهشت 1390
ايميل: info@tph.co.ir سايت: www.tph.co.ir