مرکز رشد شريف صفحه نخست

مديريت هوشمند ساختمان و بهينه‌سازى انرژى آريا

نام مدير عامل: امير حسين حدادى
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: توسعه مديريت يكپارچه انرژى در بخش ساختمان و مسكن

معرفی کوتاه

شركت مديريت هوشمند ساختمان و بهينه‌سازى انرژى آريا (مهسابا) فعاليت خود را در راستاى بهينه‌سازى مصرف انرژى در ساختمان آغاز كرده‌ است. اين شركت با بهره‌گيرى از نيروهاى متخصص در فروردين 1394 تاسيس گرديده است. زمينه‌ى كلى فعاليت شركت مهسابا انرژى و زمينه‌ى تخصصى آن بهينه‌سازى انرژى در ساختمان است. شركت مهسابا همكارى نزديكى با پژوهشكده علوم و فناورى انرژى شريف داشته و از امكانات شركت مى‌توان به آزمايشگاه مميزى انرژى و ابزارهاى اندازه‌گيرى مرتبط با انرژى اشاره كرد.

محصولات و خدمات

- مميزى انرژى در ساختمان
- سيستم مديريت ساختمان (BMS)
- ساختمان هوشمند (Smart Building)
- سيستم‌هاى انرژى‌ تجديدپذير
- بهينه‌سازى عملكرد سيستم‌هاى انرژى
- اندازه‌گيرى و صحه‌گذارى پروژه‌هاى صرفه‌جويى انرژى (M&V)
- پايش برخط (Online Monitoring)
- توسعه‌ى سيستم‌هاى كم مصرف روشنايى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 29 اسفند 1396
www.mahsaba.com
info@mahsaba.com