مرکز رشد شريف صفحه نخست

ماناسازان سديد

نام مدير عامل: عليرضا رسولى كهكى
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: ارايه خدمات بهينه‌سازى مصرف انرژى (ESCO)

معرفی کوتاه

شركت ماناسازان سديد متشكل از گروهى از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتى شريف، يك شركت مشاور در زمينه‌ مديريت انرژى است كه با بهره‌گيرى از دانش و تخصص كارشناسان مجرب، به مشتريان خود كمك خواهد كرد تا هزينه انرژى مصرفى خود را تا مرز رسيدن به شرايط بهينه، كاهش دهند. اين شركت پس از كسب تجربيات ارزشمند در انجام پروژه‌هاى مختلف، با تأكيد بر دانش‌محور بودن راهكارهاى پيشنهادى، سعى در اجراى پروژه‌هاى بهينه‌سازى و مديريت مصرف انرژى، همراه با پذيرش ريسك فنى و اجرايى آن‌ها، با هدف افزايش بهره‌ورى و حفظ سرمايه‌هاى ملى، دارد. در اين مسير، ماناسازان، از تجهيزات دقيق اندازه‌گيرى، نرم‌افزارهاى شبيه‌ساز به‌روز، مشاوره مراكز پژوهشى و دانشگاهى وخدمات متقابل شركت‌هاى همكار، بهره مى‌گيرد.

محصولات و خدمات

ارائه­ خدمات بهينه ­سازى مصرف انرژى شامل:

  • مميزى انرژى با هدف سرمايه ­گذارى

  • تعيين روش ­هاى امكان ­پذير براى بهينه ­سازى مصرف انرژى و تعريف پروژه

  • تأمين مالى

  • اجراى پروژه

  • اندازه ­گيرى ميزان صرفه ­جويى

  • تضمين ميزان صرفه ­جويى انرژى

به ­كارگيرى فناورى ­هاى نوين در اجراى پروژه ­هاى بهينه ‌سازى مصرف انرژى شامل:

  • شبيه ­سازى نرم ­افزارى تجهيزات و فرآيندهاى انرژى ­بر

  • سيستم ­هاى مميزى آنلاين انرژى صنعتى (Monitoring & Targeting)

  • بازيابى حرارت در واحدهاى صنعتى

  • انرژى ‌هاى نو و تجديدپذير

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 شهريور 1397
www.manasazan.ir
info@manasazan.ir