مرکز رشد شريف صفحه نخست

پويش سامان آسمان شرق

نام مدير عامل: ياسر نوروزى
زمينه فعاليت: الكترونيك و مخابرات
ايده محوری: طراحى و ساخت سامانه ناوبرى راديويى

معرفی کوتاه

پويش سامان به همت جمعى از فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاى معتبر كشور در سال 1394 تاسيس شد و در تلاش است سامانه‌هاى مختلف ناوبرى و موقعيت يابى داخلى و ملى، كه يك نياز اساسى براى صنايع مختلف كشور است، را در كنار سامانه‌هاى خارجى ناوبرى ماهواره‌اى راه اندازى نمايد. در همين راستا طراحى، ساخت و راه اندازى سامانه‌هاى ناوبرى راديويى زمين پايه به طورى كه بتوان نياز كشور در زمينه ناوبرى راديويى در صنايع مختلف را تا حدودى مرتفع نمايد، هدف كوتاه مدت پويش سامان است. در بلند مدت و با توجه به موقعيت استراتژيك كشور در منطقه حساس خاور ميانه و همگام با كشورهاى در حال توسعه، مشاركت در توسعه يك سامانه ملى ناوبرى با پوشش منطقه‌اى از اهداف بلند مدت ما است. با توجه به تجربه‌هاى مفيد در زمينه توليد بردهاى پردازشى و سامانه‌هاى مختلف مخابراتى و سخت افزارى، تحقيق، مشاوره و توليد سيستم‌هاى كامپيوترى، مخابراتى و الكترونيكى از ديگر خدماتى است كه پويش سامانه در كنار فعاليت اصلى در كشور ارائه مى‌دهد.

محصولات و خدمات

- سامانه فاصله سنجى راديويى
- سامانه ناوبرى راديويى زمين پايه
- سامانه ناوبرى خاص منظوره
- سامانه تلفيفى ناوبرى اينرسى/ ناوبرى راديويى
- خدمات سخت افزارى/ نرم افزارى سامانه‌هاى ناوبرى فرودگاهى و هواپيمايى
- خدمات سخت افزارى/ نرم افزارى سامانه‌هاى ناوبرى ماهواره‌اى (GPS، GLONASS، GALILEO)
- بردهاى پردازشى و كنترلى (بر پايه FPGA، DSP و ميكرو)
- بردهاى توسعه‌اى (Embedded Boards) مبتنى بر لينوكس، اندرويد و ويندوز

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 30 ارديبهشت 1396
kahe@ce.sharif.edu