مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور مديريت ريسك پويا

نام مدير عامل: مهدى احمدى
زمينه فعاليت: مهندسى سيستم
ايده محوری: طراحى و توسعه مدل‌ها، ابزارها و راهكارهاى ارزيابى و مديريت ريسك طرح‌هاى محيط زيست

معرفی کوتاه

استفاده هوشمندانه از داده ها و اطلاعات در تصميم گيرى هاى مديريتى، از نيازهاى ضرورى مديران به ويژه در سازمان هاى بزرگ است. مديران در فرآيند تصميم گيرى نيازمند منابع و امكاناتى هستند تا بهترين تصميم را در تحقق اهداف سازمان مطبوع و تمامى ذى نفعان در كوتاه ترين زمان به صورت بهينه اخذ كنند. هسته فناور مديريت ريسك پويا با هدف شناسايى، تحليل و مديريت ريسك در عرصه هاى صنعت، بازرگانى و محيط زيست و آموزشهاى مرتبط با آن بر اساس تجارب تيم مديريتى خود متشكل از فارغ التحصيلان دانشگاه هاى برتر ايران و آمريكا، با تجربه چندين پروژه مرتبط در داخل و خارج از كشور، در حال فعاليت مى باشد.

محصولات و خدمات

- تهيه بسته هاى نرم افزارى تخصصى تجزيه و تحليل ريسك هاى حال و آينده طرح ها
- انجام مطالعات تعيين ريسك هاى محتمل، تشخيص خطاهاى كاركردى، تجزيه و تحليل ريسك و تخمين ميزان اثرات آن
- طراحى و توسعه برنامه براى مديريت ريسك هاى با احتمال بالا و با اثرات بالا
- مديريت منابع آب و مديريت اثرات زيست محيطى
- ارزيابى ريسك طرح هاى توسعه منابع آب و محيط زيست
- پيش بينى و مديريت ريسك هاى ناشى از بلاياى طبيعى، نظير زلزله، طوفان، طغيان رودخانه ها، ...

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 شهريور 1395
www.rmrp.ir
info@rmrp.ir