مرکز رشد شريف صفحه نخست

آرين فرناب سيستم

نام مدير عامل: اميد مهرابى
زمينه فعاليت: مهندسى سيستم
ايده محوری: ناب سازى منابع انسانى از طريق آموزش، طراحى سيستم‌هاى منابع انسانى

معرفی کوتاه

شركت آرين فرناب سيستم با چشم‌انداز تبديل شدن به مرجع مشاوره مديريت در زمينه‌هاى منابع انسانى و آموزش و با مأموريت ناب‌سازى سيستم‌هاى منابع انسانى ( از جمله آموزش) تأسيس شد و در زمينه مشاوره، آموزش و طراحى بازى‌هاى آموزشى خاص در حال فعاليت است.

محصولات و خدمات

• مشاوره و آموزش در حوزه‌هاى منابع انسانى
• مشاوره، طراحى و توليد بازى‌هاى آموزشى (تاكنون بازى‌هاى شهرسرمايه 1و 2، پس‌انداز ايرانى، تالار بورس، بورس تكنيكى، فكر كن و بخر ( با هدف حمايت از كالاى ايرانى) و سرى بازى‌هاى چشم‌انداز ايران 1404 طراحى و توليد شده‌است.)
• مشاوره در زمينه استعداديابى شغلى و تحصيلى
• طراحى و اجراى دوره‌هاى فوق برنامه ويژه مدارس (كارگاه‌هاى اقتصاد، مديريت، طرح تجارى، TRIZ و حل مسئله)

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: آذر 1388
ايميل: INFO@FARNAB.IR سايت: WWW.FARNAB.IR