مرکز رشد شريف صفحه نخست

فدك سبز عصاره گستر

نام مدير عامل: سيد محمدجمال قطبى
زمينه فعاليت: فناورى زيستى
ايده محوری: توليد، تخليص و بسته‌بندى انواع عصاره و اسانس

معرفی کوتاه

طبيعت سرشار از مواهب بى شمار و انسان همواره به دنبال استفاده از اين مواهب براى بهبود زندگى خود است و از اين رو شركت فدك سبز عصاره گستر با تكيه بر تجربيات ارزشمند اعضاى خود در صدد استفاده از روشهاى نوين براى توليد عصاره هاى گياهى در كاربرد هاى بهداشتى، غذايى و دارويى است. آنچه كه توليدات اين شركت را از سايرين متمايز مى كند بكار بردن روشهايى براى توليد محصولات كاملًا طبيعى و عارى از هر نوع تركيبات شيميايى مضر است.

محصولات و خدمات

- طراحى روشهاى استخراج انواع عصاره هاى گياهى
- توليد، تخليص و بسته بندى عصاره و اسانس گياهان مختلف

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 3 خرداد 1395
gotbi@chmail.ir