مرکز رشد شريف صفحه نخست

فناورى‌هاى نوين نانوپزشكى ايليا

نام مدير عامل: على ضرابى
زمينه فعاليت: فناورى نانو
ايده محوری: توليد حامل‌هاى دارويى نانوذره

معرفی کوتاه

شركت فناورى‌هاى نوين نانوپزشكى ايليا با همكارى متخصصين اين رشته و با هدف تجارى‌سازى پژوهش‌هاى بنيادين در زمينه نانوبيوتكنولوژى و بخصوص نانوتكنولوژى پزشكى در سال 1388 تاسيس گرديد. اين شركت سعى دارد علاوه بر تامين خواسته متخصصين و شركت‌هاى داروسازى (ذرات حامل دارو بدون آلودگى و در مقياس نانو براى درمان بيمارى‌هاى صعب‌العلاجى مانند سرطان) به پژوهش و ساخت نانوذرات با كاربردهاى متنوع اعم از حمل مواد ضدعفونى كننده، ساخت نانوذرات فلزى (در محدوده وسيعى از جنس فلز) با عملكرد كاتاليستى، توليد آئروسل‌ها به‌منظور توزيع يكنواخت محلول‌هاى حشره‌كش، علف‌كش، مواد معطر و پوشش‌دهى يكنواخت سطوح با كاربرد ضدخوردگى و غيره نيز بپردازد.

محصولات و خدمات

• طراحى و ساخت دستگاه توليد نانوذرات پليمرى
• توليد نانوذرات پليمرى زيست‌سازگار و زيست‌تخريب‌پذير با كاربرد دارورسانى هدفمند
• مشاوره علمى ـ تخصصى در حوزه‌هاى مرتبط با نانوبيوتكنولوژى
• اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى ـ آزمايشگاهى در حوزه نانوبيوتكنولوژى

اطلاعات تماس

تارخ خروج از مركز رشد: 31 خرداد 1390
ايميل: zarrabi_a@yahoo.com و a_zarrabi@mehr.sharif.edu