مرکز رشد شريف صفحه نخست

مشاوران خدمات انرژى آريان بهسا

نام مدير عامل: رسول آخرتى
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: بهينه‌سازى انرژى در بخش ساختمان و مسكن

معرفی کوتاه

شركت مشاوران خدمات انرژى آريان بهسا يك شركت تخصصى جهت ارائه خدمات مشاوره‌اى و مهندسى در زمينه مديريت و مميزى انرژى ميباشد . اين شركت بدليل كادر كارشناسى خود يكى از شركتهاى پيشرو در حوزه بهينه سازى است كه داراى توانمندى مناسب در ارايه خدمات مديريت و مميزى انرژى و آموزش در بخشهاى ساختمان و صنعت ميباشد . اين شركت در آينده نزديك اولين مجله بهينه سازى مصرف انرژى در ايران با عنوان (بهترين) را چاپ و منتشر خواهد نمود.

محصولات و خدمات

• انجام خدمات مشاوره اى مديريت و مميزى انرژى در بخشهاى ساختمان و صنعت
• انجام خدمات مهندسى با رويكرد ESCO و بيمه انرژى
• آموزش دوره هاى بهينه سازى انرژى و خدمات انرژى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 9 مهر 91
ايميل: rsakherati@yahoo.com سايت: www.behsa.ir