مرکز رشد شريف صفحه نخست

ريلران گستر شريف

نام مدير عامل: حسين مختارى
زمينه فعاليت: الكترونيك و قدرت
ايده محوری: طراحى و ساخت مبدل‌هاى الكتريكى توان بالا با تمركز بر سيستم‌هاى حمل و نقل ريلى

معرفی کوتاه

شركت ريلران گستر شريف با هدف تأمين تجهيزات الكترونيك قدرت توان بالا و با تمركز بر تجهيزات سيستم‌هاى حمل و نقل ريلى تأسيس گشته است. اين مجموعه با تجربيات به دست آمده از پروژه‌هاى موفق دانشگاه با شركت‌ متروى تهران به منظور انتقال مؤثر دانش و تكنولوژى از دانشگاه به صنعت پا به عرصه ظهور نهاده و اميد دارد تا در اين زمينه‌ى چند تخصصى، نيازهاى كشور را پاسخگو باشد.

محصولات و خدمات

• مشاور تخصصى در رابطه با سيستم‌هاى تغذيه الكتريكى قطارها
• طراحى و ساخت اينورترهاى تغذيه داخلى واگنها
• طراحى و ساخت درايورهاى موتورهاى كشش قطارهاى الكتريكى
• طراحى و ساخت سيستم‌هاى جبرانساز انرژى توان بالا صنايع فولاد (statcom, svc, …)

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز: 31 فروردين 1391
ايميل: mokhtari@sharif.edu