مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه فناورى شريف سولار

نام مدير عامل: نيما تقوى نيا
زمينه فعاليت: فناورى نانو
ايده محوری: ساخت تجهيزات آزمايشگاهى و مواد مورد نياز آزمايشگاه‌هاى سلول خورشيدى

معرفی کوتاه

توسعه فناورى شريف سولار يك شركت برخاسته از دانشگاه در حوزه سلول هاى خورشيدى است. هسته اوليه اين شركت به پشتوانه حدود 100 نفرسال پژوهش دانشگاهى در دانشگاه صنعتى شريف، با هدف توسعه فناورى هاى ارزان ساخت سلول خورشيدى تشكيل شد. شريف سولار با ارائه انواع خدمات فناورانه و پژوهشى، و نيز ارائه مواد و تجهيزات ساخت و آناليز، تا به حال همكار نزديك بسيارى از پروژه هاى پژوهشى سلول خورشيدى در دانشگاه هاى كشور بوده است. در حوزه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى كمتر شركتى در ايران داراى تنوع و تعداد محصولات شريف سولار است. ارتباط پايدار با دانشگاه و بخش تحقيق و توسعه بسيار بزرگ از مزاياى نسبى شريف سولار است.

محصولات و خدمات

- توسعه فناورى سلول هاى خورشيدى پرينت شده (Printed Solar Cells) مبتنى بر جاذب هاى پروسكايت، CIGS و رنگ
- توليد تجهيزات ساخت و آناليز سلول خورشيدى
- توليد مواد اوليه ساخت سلول خورشيدى
- ارائه خدمات ساخت و آناليز سلول هاى خورشيدى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 23 آذر 1396
www.sharifsolar.ir
info@sharifsolar.ir