مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازآوايش پژوهان كهن

نام مدير عامل: محمدرضا معتمدى نژاد
زمينه فعاليت: اپتيك و ليزر و اكوستيك
ايده محوری: ارايه خدمات و ساخت تجهيزات آكوستيكى

معرفی کوتاه

بازآوايش پژوهان كهن با سابقه 4 ساله در حوزه آكوستيك و صدا، متشكل از دانش آموختگان دانشگاه صنعتى شريف براى اولين بار در ايران اقدام به فعاليت بنيادى و علمى در حوزهى آكوستيك كرده است. اين مجموعه با انجام پروژه‌هاى متعدد و معتبر در زمينه‌ى طراحى، اجرا و ارائه گواهى آكوستيكى در حوزه‌‌هاى مختلف صنعت و ساختمان توانايى خود را اثبات كرده است.

محصولات و خدمات

- طراحى بهينه آكوستيكى ساختمان، آمفى‌تاتر، سالن كنفرانس و ... شامل: طراحى و نظارت بر مبناى مبحث 18 ساختمان، اندازه‌گيرى، شبيه سازى آكوستيكى، انتخاب مواد متناسب با آن و اجرا و نصب جاذبهاى آكوستيكى
- اندازه‌گيرى خواص آكوستيكى مواد
- ساخت تجهيزات آزمايشگاهى و اندازه‌گيرى پارامترهاى آكوستيكى
- كاهش نويز موتورهاى دوار
- اعطاى گواهى آكوستيكى براى تجهيزات، ساختمان‌ها و ... از دانشگاه صنعتى شريف

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 11 مرداد 1396
impedance.ir
info@impedance.ir