مرکز رشد شريف صفحه نخست

پسمان پرتو شريف

نام مدير عامل: سجاد آقا بزرگى صحاف
زمينه فعاليت: فناورى هسته‌اى
ايده محوری: دستگاه تحليل گر پرتوى گاما جهت تشخيص عناصر راديواكتيو موجود در بشكه هاى پسمان هسته اى

معرفی کوتاه

شركت مهندسى پسمان پرتو شريف با بهره گيرى از توان علمى كادر متخصص خود، شامل اساتيد و دانشجويان دكترى و ارشد دانشگاه صنعتى شريف و نيز با بهره گيرى از تجربه مهندسين با سابقه در صنعت هسته اى، ظرفيت ارائه خدمات مشاوره اى و اجرائى در زمينه هاى مختلف مهندسى هسته اى شامل كاربردپرتوها، پسمان دارى هسته اى و پرتو پزشكى را دارا مى باشد. دستيابى به دانش فنى و ساخت دستگاه تحليل گر پرتوى گاما جهت تشخيص عناصر راديواكتيو موجود در بشكه هاى پسمان هسته اى اولين زمينه فعاليت تخصصى شركت پسمان پرتو شريف مى باشد. همين طور اين شركت با پشتوانه كادر متخصص دانشگاهى خود و با همكارى مهندسين با تجربه بخش صنعت با برگزارى سمينار ها و كارگاه هاى آموزشى در زمينه مهندسى هسته ايى ضمن انتقال تجربه و دانش صنعتى به دانشگاه، بسترى مناسبى براى ارتباط هرچه بيشتر صنعت و دانشگاه در زمينه مهندسى هسته اى را فراهم كرده است.

محصولات و خدمات

- تحليل ايمنى (صنايع برق، هسته اى، نفت، گاز و شيمى)
- دزيمترى و خدمات مرتبط در بيمارستان ها و مراكز پزشكى هسته اى
- نصب و راه اندازى دستگاه هاى پرتو پزشكى
- خدمات مشاوره اى و اجرايى در صنعت پسمان دارى هسته اى
- برگزارى سمينار و دوره هاى آموزشى تخصصى مرتبط با صنعت هسته اى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 24 آبان 1395
www.ppstech.co
info@ppstech.co