مرکز رشد شريف صفحه نخست

علوم و فناورى انرژى شريف طرشت

نام مدير عامل: فردين ترك‌فر
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: توسعه و انتقال دانش فنى و فناورى‌هاى نوين در حوزه انرژى

معرفی کوتاه

شركت علوم و فنآورى انرژى شريف طرشت به منظور پشتيبانى پژوهشكده علوم و فنآورى انرژى شريف تاسيس شده است. مجموعه‌اى از اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصيلان و موسسه بنياد شريف (وابسته به دانشگاه صنعتى شريف) سهامداران اين شركت را تشكيل مى‌دهند و محل استقرار آن در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف مى‌باشد. گسترش مرزهاى دانش و فناورى‌هاى حوزه انرژى و محيط زيست از طريق تحقيقات بنيادى، توسعه‌اى و كاربردى، انجام مطالعات و پژوهش‌هاى لازم براى كمك به امر تصميم‌سازى، سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى در پروژه‌هاى كلان انرژى كشور، نشر اطلاعات علمى در زمينه علوم و فناورى انرژى، ارائه خدمات علمى، فنى و مشاورتى به دولت، واحدهاى تحقيق و توسعه، سازمان‌هاى تأمين كننده انرژى، نهادهاى خصوصى و دولتى مصرف كننده انرژى و صنايع عرضه كننده تجهيزات و خدمات توليد و تبديل انرژى در سطح ملى و بين المللى فعاليت‌هاى اصلى اين شركت را تشكيل مى‌دهد كه از طريق چهار گروه پژوهشى 1) انرژى و محيط زيست، 2) مدل‌سازى و سيستم اطلاعات انرژى، 3) فنآورى‌هاى نوين انرژى و 4) مديريت و بهينه‏سازى انرژى انجام مى‌شود.

محصولات و خدمات

- گردآورى، تحليل و گزارش اطلاعات انرژى كشور
- ارايه مدل‌هاى رياضى براى پيش‌بينى مسائل در ارتباط با محيط‌ زيست و عرضه و تقاضاى انرژى كشور
- توسعه و تجارى‌سازى فنآورى‌هاى در ارتباط با محيط‌ زيست و بهينه‌سازى مصرف انرژى
- ايجاد و راه‌اندازى مركز رشد و شتاب دهنده هسته ‌هاى نوآورى و توسعه فناورى با بازده بالا در زمينه بهينه‌سازى انرژى و محيط زيست

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 24 ارديبهشت 1396
http://seri.sharif.ir/index.php/en
info@seri.sharif.edu