مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيشگامان پترو صنعت خاورميانه

نام مدير عامل: مسعود طهماسب نژاد
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: طراحى فرايند و توليد نرم‌افزارهاى نوين كنترل و شبيه‌ساز در صنايع نفت و گاز و پتروشيمى

معرفی کوتاه

پيشگامان پترو صنعت خاورميانه توسط جمعى از متخصصان علمى و فنى كشور و با هدف ارايه خدمات مهندسى و پژوهشى در زمينة صنايع نفت، گاز و پتروشيمى، تأسيس شده است. سرمايه اصلى شركت، در اختيار داشتن نيروهاى مستعد، نخبه و داراى تجارب تحقيقاتى و صنعتى است. اين مجموعه با هدف دستيابى به دانش فنى توسعه سيستم‌هاى كمك كنترلى و فرايندى مورد نياز در صنايع نفت و گاز با صرف بيش از 6 سال زمان و بهره‌گيرى از نيروهاى متخصص به دانش فنى سيستم هاى شبيه ساز اختصاصى صنايع نفت و گاز، دانش فنى الگوريتم‌هاى تحليل رياضى و حل معادلات شبكه هاى خطوط لوله و تجهيزات فرايندى، دانش فنى توسعه نرم افزارهاى شبيه ساز حالت پايا و پويا دست پيدا كرده است. همچنين توسعه بخشهاى مختلف سيستمهاى شبيه ساز آموزش دهنده اتاق هاى كنترل و اتاق كنترل هاى مجازى و سيستمهاى پايش و مانيتورينگ تجهيزات و فرايند، پايش نشر آلاينده هاى و فلر و پايش مصرف انرژى تجهيزات از ديگر دستاوردهاى اين مجموعه بوده است.

محصولات و خدمات

- سيستم شبيه ساز و بهينه ساز شبكه هاى انتقال و تغذيه گاز در حالت ديناميك
- سيستم شبيه ساز و طراحى و برآورد مهندسى شبكه هاى توزيع گاز
- سيستم هاى برخط كنترل و پايش تجهيزات، فرايند و نشر آلاينده هاى مجتمع هاى نفت و گاز
- سيستم هاى اتاق كنترل مجازى و شبيه ساز آموزش دهنده اتاق كنترل مجتمع هاى نفت و گاز
- سيستم هاى بهينه ساز برخط مجتمع هاى نفت و گاز
- تكنولوژى جديد شيرين سازى ميعانات گازى بدون استفاده از هيدروژن
- تكنولوژى جديد شيرين سازى برشهاى سبك نفتى بدون استفاده از هيدروژن

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 22 مهر 1394
سايت: sepdco.ir
ايميل: sepdco@gmail.com