مرکز رشد شريف صفحه نخست

شريف سازه آزما

نام مدير عامل: مهدى خواجه پور
زمينه فعاليت: سازه هاى نوين
ايده محوری: طراحى پيشرفته و بهينه‌سازى سازه‌ها با هدف كاهش مصرف مصالح (آهن و بتن)

معرفی کوتاه

شركت شريف سازه آزما با دارا بودن كادرى متخصص متشكل از فارغ التحصيلان مقاطع دكترى وكارشناسى ارشد دانشگاه صنعتى شريف در زمينه طراحى تخصصى سازه ها ، بهينه سازى طرح‌هاى انجام شده و مقاوم سازى انواع سازه ‌هاى ساختمانى و صنعتى و همچنين پژوهش‌هاى مربوط به علم سازه ‌ها فعاليت خود را آغاز نموده است و هم اكنون در مركز رشد فناورى هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به فعاليت خود ادامه مى دهد.
روش‌هاى طراحى كاملا منطبق بر ضوابط مقررات ملى ساختمان و مشتمل بر تحليل ريسك ، تحليل اندركنش خاك و سازه ، توليد و بكارگيرى ركوردهاى مصنوعى زلزله و تحليل‌هاى تاريخچه زمانى است. همچنين بااستفاده از الگوريتم‌هاى ابداعى جهت كاهش پيچش و نامنظمى ساختمان ، شريف سازه در مجموع 20 تا 40 درصد صرفه‌جويى اقتصادى در مصالح مصرفى(بخصوص ميلگرد و آهن مصرفى) پروژه‌ها را تضمين مى‌كند .

محصولات و خدمات

- طراحى انواع ساختمان‌هاى متعارف مسكونى، تجارى ، صنعتى ، ورزشى و....
- بهينه و سبك سازى طرح‌هاى سازه موجود
- طراحى و بهينه سازى انواع سازه هاى بلند مرتبه
- ارائه طرح مقاوم سازى و بهسازى لرزه‌اى ساختمان‌هاى موجود

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 15 فروردين 1396
www.sharifsazeh.com
info@sharifsazeh.com