مرکز رشد شريف صفحه نخست

شريف پردازشگر دانش

نام مدير عامل: مقصود دورانى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: كاربرد تكنولوژيهاى پيشرفته GIS در تجزيه و تحليل شاخصهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى

معرفی کوتاه

اين شركت با هدف فعاليت در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات و به طور مشخص توسعه كاربردى داده‌كاوى DM "Data Mining" و سيستم اطلاعات مكانى GIS "Geographic Information System" در حوزه تجزيه و تحليل مسائل اجتماعى و سياستگذارى عمومى تأسيس شده است.

محصولات و خدمات

• ارائه مشاوره در رابطه با توسعه كاربردى سيستم اطلاعات مكانى GIS
• اجراى طرحهاى GIS در سطح شهرى، استانى و ملى
• طراحى و توسعه كاربردى داده‌كاوى Data Mining
• توسعه كاربردى GIS براى سياستگذارى در حوزه مسائل اقتصادى و اجتماعى
• ارائه تحليل فضايى شاخصهاى اقتصادى و اجتماعى با استفاده از GIS و DM
• طراحى و راه‌اندازى سيستم اطلاعات مكانى GIS براى سازمانها و موسسات مالى و بانكى
• برگزارى دوره‌ها و كارگاه‌هاى آموزشى GIS و Data Mining

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 18 آبان 1390
ايميل: info@sharifpd.net سايت: http://sharifpd.net