مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراح گستر آتا

نام مدير عامل: حبيب قنبرپور اصل
زمينه فعاليت: هوا فضا
ايده محوری: طراحى و ساخت سيستمهاى ناوبرى و كمك ناوبرى و اجزاء هدايت و كنترل وسايل پرنده

معرفی کوتاه

شركت فنى مهندسى طراح گستر آتا در سال 1383 با هدف فعاليت در زمينه‌هاى هدايت، كنترل و ناوبرى اجسام پرنده و كنترل صنعتى تاسيس شد و تا كنون پروژه هاى متعددى را در اين زمينه، به انجام رسانيده است.

محصولات و خدمات

• كنترل صنعتى
• هدايت كنترل و ناوبرى
• تجزيه و تحليل تست‌هاى پروازى
• طراحى و ساخت اجزاء هدايت و كنترل سيستم‌هاى ناوبرى و اينرسى و ماهواره‌اى
• تلفيق اطلاعات در محيط هاى چند سنسوره
• طراحى سيستم‌هاى ثبت اطلاعات و تحليل رفتار شناورها و پرنده‌ها
• تجزيه، تحليل و تلفيق اطلاعات در سنسورهاى ستاره‌نگر، زمين نگر، در INS و GPS ماهواره اى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 فروردين 1390
ايميل: ata_co_iran@yahoo.com