مرکز رشد شريف صفحه نخست

سامانه‌هاى هوشمند مصباح

نام مدير عامل: محمدحسين ربيعى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: ارزيابى فضاى مجازى ايران-ساخت نرم افزار

معرفی کوتاه

شركت سامانه‌هاى هوشمند مصباح، شركتى غيردولتى است كه در راستاى توسعه فناورى‌هاى هوشمند و در جهت رشد و گسترش دانش عمومى از طريق آموزش و مطالعات در تمامى حوزه ها و بويژه در حوزه پزشكى و با تاكيد بر اخلاق حرفه‌اى و كارآفرينى فعاليت مى نمايد. هدف از تشكيل شركت ارتقاى دانش عمومى در حيطه فضاى مجازى و استفاده بهينه از دانش فناورى اطلاعات در انجام امور و پروژه هاست.

محصولات و خدمات

• طرح ،اجرا و نظارت برسامانه هاى هوشمند سازمانها
• توليد محتواى الكترونيكى با ابزار سايت و سى دى مالتى مديا
• انجام تحقيقات كاربردى در حيطه فناورى اطلاعات

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: مهر 1389
ايميل: mhrabiee@yahoo.com سايت: www.mesbah.net