مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه فن آورى تدبير صنعت شريف

نام مدير عامل: سيداحمد علوى مهر
زمينه فعاليت: سازه هاى نوين
ايده محوری: توسعه فناوريهاى نو در حوزه مهندسى دريا

معرفی کوتاه

موسسه توسعه فن آورى تدبير صنعت شريف با تكيه بر سوابق حدود 10 ساله پروژه هاى تحقيقاتى و فنى در دانشگاه صنعتى شريف و با هدف ارتقاء و توسعه فن آورى صنايع دريايى تاسيس شده و خوشبختانه پس از تاسيس فعاليتهاى گسترده و مهمى را آغاز نموده است. با توجه به سوابق فنى و مهندسى و همچنين حوزه فعاليت اين موسسه، امكان ارائه خدمات مختلف و همكارى در حوزه هاى مختلف طراحى و مهندسى در صنايع دريايى وجود دارد.

محصولات و خدمات

• طراحى كامل (مفهومى، پايه و تفصيلى) انواع شناورها و سازه هاى دريايى
• انجام كليه امور مطالعاتى و امكانسنجى فنى و اقتصادى پروژه هاى دريايى
• تامين تجهيزات اصلى شناورها (خريد، نصب و راه اندازى)
• انجام آزمايشهاى هيدروديناميك لازم براى شناورها و سازه هاى دريايى
• شبيه سازى عددى (CFD) رفتار هيدروديناميك شناورها و سازه هاى دريايى
• مدلسازى اجزاء محدود (FEM) انواع سازه ها

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: شهريور 1389
ايميل: alavimehr@tss-tadbir.com سايت: www.tss-tadbir.com