مرکز رشد شريف صفحه نخست

صنايع الكترونيك شريف تراشه

نام مدير عامل: سهند بهنام
زمينه فعاليت: الكترونيك و مخابرات
ايده محوری: طراحى ،ساخت و توليد تجهيزات سنجش از راه دور

معرفی کوتاه

صنايع الكترونيك شريف تراشه، با تشكيل گروهى از مهندسين و اساتيد رشته هاى الكترونيك، مخابرات و كامپيوتر، در جهت بومى سازى و ايجاد تكنولوژى هاى پيشرفته در زمينه كنترل، سنجش از راه دور و ارتباطات پا به عرصه نهاده است.

محصولات و خدمات

• ساخت انواع اينترفيس هاى كنترلى، محاسباتى، ارتباطى
• پياده سازى انواع پروتكل هاى صنعتى و نظامى
• طراحى انواع نرم افزار ها و ميان افزار ها بر روى محيط هاى Real Time Kernel
• ساخت انواع اينترفيس هاى مخابراتى ماهواره اى، سلولى، RF، فيبر نورى
• طراحى و ساخت سيستمهاى مبتنى بر Digital Signal Processing
• طراحى و ساخت سيستمهاى مبتنى بر GPS از قبيل سيستمهاى AVL، GPS Time Server، سيستمهاى كنترل و تصحيح مسير
• طراحى و ساخت كنترلر هاى ياد گيرنده مبتنى بر Machine Learning

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 17 مهر 1390
ايميل: info@shariftarasheh.com سايت: www.shariftarasheh.com