مرکز رشد شريف صفحه نخست

بهروش پايا سيستم

نام مدير عامل: محمد بهروش
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: اتوماسيون مديريت منابع انسانى در حوزه بهداشت و درمان

معرفی کوتاه

شركت بهروش پايا سيستم فعاليت‌هاى خود را در راستاى افزايش بهره‌ورى از طريق افزايش عملكرد كاركنان و ساير منابع در دسترس، بهبود كيفيت خدمات قابل ارائه، كاهش هزينه‌هاى دوباره‌كارى و همچنين كاهش توقفات ناخواسته فعاليت‌ها در سازمان‌ها تحت عنوان خدمات مشاوره‌اى در حوزه سيستم‌هاى مديريت از قبيل مديريت استراتژيك، مديريت منابع انسانى، مديريت دانش و ساير سيستم‌هاى مديريت عمومى آغاز نمود. در اين راستا بهترين و مجرب‌ترين كارشناسان از بين رشته‌هاى تخصصى مختلف و اساتيد و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاى معتبر، طرف همكارى قرار گرفتند.
شركت بهروش پايا سيستم مى‌كوشد باشناسايى و درك صحيح از زيرساخت‌ها و امكانات در دسترس سازمان‌ها، نيازهاى مشتريان را به بهترين شكل ممكن تأمين نمايد. اين شركت هميشه گوش به زنگ و پذيراى تغييرات هست و باور دارد با استفاده از فرصت‌هاى جديد، مى‌تواند خدمات بهترى ارائه نمايد. لذا هدف اين شركت را مى‌توان در يك جمله خلاصه نمود: تغييرات سيستماتيك محسوس در سازمان‌ها و بنگاه‌هاى اقتصادى در كوتاه مدت و ايجاد بيشترين ارزش افزوده و منافع اقتصادى براى مشتريان و جامعه در بلندمدت.

محصولات و خدمات

آموزش، اجرا و بهبود سيستم‌هاى مديريت همراه با توسعه بسته نرم‌افزارى مناسب به‌منظور ارتقاى كيفيت خدمات به‌گونه‌اى كه افزايش كارايى و اثربخشى فرآيندهاى سازمان را به دنبال داشته و مناسب‌ترين ميزان گردش مدارك را با توجه به وسعت و زيرساخت‌هاى سازمان ايجاد نمايد، به‌عنوان مأموريت اصلى شركت بهروش پايا سيستم در نظر گرفته شده است.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 30 دى 1395
www.behsystem.org
behsystem@gmail.com