مرکز رشد شريف صفحه نخست

مديريت و مهندسى ايده انرژى نارين

نام مدير عامل: سيد محمد هاشمى
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: راهكارهاى نوين مصرف انرژى

معرفی کوتاه

شركت مديريت و مهندسى ايده انرژى نارين در سال 1387 توسط اساتيد و فارغ التحصيلان دانشكده مهندسى مكانيك دانشگاه صنعتى شريف شكل گرفت و فعابيت رسمى خود را از سال 1390 آغاز نمود. رشد روزافزون مصرف انرژى و ضرورت توجه به مصرف بهينه و هوشمند منابع و حامل هاى انرژى و همچنين در نظرگيرى مباحثى مانند حذف يارانه‌هاى انرژى، منافع اقتصادى و پيامدهاى زيست محيطى، باعث توجه بيشتر و روزافزون به موضوعاتى مانند: مميزى و تحليل مصارف انرژى، بهره‌ورى انرژى و جلوگيرى از مصرف بى‌رويه حامل‌هاى انرژى، استفاده از راهكارهاى نوين انرژى شده است. در ادامه اين حركت و براى پياده‎سازى هرچه بهتر اهداف فوق، شركت مديريت و مهندسى ايده انرژى نارين تأسيس گرديد.
مجموعه به وجود آمده براى نيل به هدف كاهش هزينه‌هاى درازمدت و رفع مشكلاتى كه كارفرمايان محترم در استفاده درازمدت از خدمات ارائه شده توسط پيمانكاران با آن دست به گريبان بوده‌اند تصميم دارد تا ايشان را از امكانات و خدمات قابل ارائه بروز دنيا آگاه نمايد تا ايشان با آگاهى از مزاياى اين سيستم‌ها و با توجه به نوع و ميزان استفاده از آنها به طور صحيح‌ترى براى بهره‌مندى از اين زيرساخت‌ها تصميم‌گيرى نمايند.

محصولات و خدمات

ايده انرژى نارين با بكارگيرى كارشناسان زبده و خلاق ايرانى و استفاده از فناوريهاى روز دنيا مجموعه‌اى قابل اطمينان براى مشتريان محترم بوجود آورده است تا بتواند نيازهاى گوناگون در زمينه انرژى و محيط زيست را بخوبى برآورده ساخته، رضايت مشتريان را به ارمغان آورد. مجموعه اين خدمات در اين حوزه شامل موارد زير مى‌باشد:
- بررسى، شناخت و تكميل اطلاعات مورد نياز اوليه جهت شناسايى دقيق نيازهاى اوليه مشترى
- ارائه پيشنهادات و راه حل‌هاى جامع مورد نظر پس از تجزيه و تحليل كامل اطلاعات
- ارائه برنامه زمان بندى طراحى و اجراى پروژه
- طراحى و مستند سازى نقشه ها، دياگرام‌ها و ساختارهاى مربوطه
- تأمين و يا ساخت قطعات و تجهيزات مربوطه
- نصب سخت افزارى قطعات و تجهيزات
- تست و بهره بردارى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 8 مهر 1395
energynarin.com
info@energynarin.com