مرکز رشد شريف صفحه نخست

نوپژوهان فلزات شريف

نام مدير عامل: احمدرضا راعى نياكى
زمينه فعاليت: مواد و متالورژى
ايده محوری: استفاده از پروسه بستر سيال براى فرآورى و توليد فلزات

معرفی کوتاه

كشور ايران با وجود برخوردارى از بزرگترين ذخاير انرژى دنيا و دارا بودن ذخاير عظيم معدنى سنگ آهن، به دلايل گوناگون سهمى كمتر از يك درصد توليد جهانى فولاد را در اختيار دارد. عليرغم تمام تلاش‌هاى صورت گرفته در اين صنعت ديرپا در كشور، يكى از مهمترين دلايل اين امر، توجه كمتر صنعت فولاد كشور به نوآورى و عدم تكيه و اعتماد كافى بر دانش داخلى در بخش‌هاى مختلف زنجيره توليد چه در زمينه معرفى روش‌هاى نو و چه در زمينه اصلاح فنى خطوط توليد موجود مى‌باشد.
شركت نوپژوهان فلزات شريف در راستاى تلاش در جهت بومى‌سازى هرچه بيشتر دانش فنى توليد كيفى و اقتصادى فلزات اساسى از جمله فولاد، مس، سرب و روى و اصلاح خطوط با حداكثر تاكيد بر كاهش مصرف انرژى و سازگارى هرچه بيشتر صنايع مذكور با محيط‌زيست در تيرماه سال 1392 تأسيس گرديد. پشتوانه اين شركت تلفيق توانمندى در زمينه مبانى تئورى و تحقيقاتى توليد فلزات در دانشگاه صنعتى شريف با تجارب مهندسى كسب شده در صنايع فلزى كشور طى دو دهه گذشته مى‌باشد.

محصولات و خدمات

- ارايه مشاوره و خدمات مهندسى در زمينه روش‌هاى موفق تجارى كوچك مقياس توليد آهن و فولاد جهت ورود سرمايه‌هاى كوچك به صنعت فولاد
- توليد و عرضه بريكت سرد آهن به عنوان يك جايگزين مناسب آهن اسفنجى بدون دارا بودن مضرات آن در آينده‌اى نزديك
- ارايه راهكارهاى اقتصادى جهت تغليظ انواع سنگ آهن
- ارايه مشاوره و خدمات مهندسى و پيشنهاد روشهاى كوچك مقياس در زمينه توليد مس از خاكه‌هاى اكسيدى
- ارايه مشاوره و خدمات مهندسى در زمينه اصلاح خطوط توليد مواد فلزى و بومى‌سازى هرچه بيشتر دانش فنى در اين زمينه

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 30 آذر 1395
www.smrco.ir
info@smrco.ir