مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور هوشمند سازه شريف

نام مدير عامل: سيدعلى حسينى كردخيلى
زمينه فعاليت: هوا فضا
ايده محوری: طراحى و ساخت سيستم‌هاى كنترل فعال ارتعاشات اتفاقى سازه‌ها با بكارگيرى مواد هوشمند

معرفی کوتاه

هوشمند سازه شريف پس از انجام قريب يك سال تحقيقات آزمايشگاهى در حوزه‌ى به‌كارگيرى مواد هوشمند در سال 1392 ايجاد گرديد. اين مجموعه با هدف ارتقاى محسوس سطح كيفى و بازدهى محصولات صنايع با به‌كارگيرى دانش فنى مؤثر سعى دارد اثر مثبتى بر صنعت كشور بگذارد. مخاطبين مجموعه عبارتند از شاخه‌هاى مختلف صنايع هوافضا، صنايع توليد انرژى، صنايع حمل و نقل و خودروسازى، صنعت ساختمان و عمده صنايع روز كه با محدوديت‌هاى تكنولوژى مواجهند. رويكرد مجموعه، انجام فعاليت‌هاى مهندسى در حوزه‌ى سازه با تكيه بر تحقيق و توسعه كاربردى است.

محصولات و خدمات

- كاهش ارتعاش و نويز فعال سازه‌اى (Active)
- كاهش ارتعاش و نويز غيرفعال سازه‌اى (Passive)
- ارائه خدمات طراحى، مشاوره، تحليل و ساخت مجموعه‌هاى مهندسى
- ارائه خدمات طراحى و ساخت مجموعه‌هاى تست صنعتى و تجهيزات آزمايشگاهى
- انجام تحقيقات كاربردى و طراحى در حوزه طراحى و اصلاح سازه‌ها

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 10 ارديبهشت 1393
ايميل: Sutssco@gmail.com