مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور نانوفناوران شريف

نام مدير عامل: عليرضا ناجى گيوى
زمينه فعاليت: فناورى نانو
ايده محوری: بهينه‌سازى خواص مصالح ساختمانى با استفاده از فناورى نانو

معرفی کوتاه

هسته نانو فناوران شريف گروهى از پژوهشگران و فناوران دانشگاه صنعتى شريف در حوزه نانو فناورى مى‌باشند كه پروژه ساخت و توليد نانو بتن اليافى فوق مقاوم را محقق ساخته‌اند. نانو فناورى بتن علمى بس جديد ولى با پيشرفتى شگرف به دليل اهميت فوق العاده آن ميباشد. پروژه ساخت و توليد نانو بتن اليافى فوق مقاوم كه توسط هسته نانو فناوران شريف توليد و به نتايج ممتازى نايل گرديده، به حق يكى از تحقيقات بسيار كار آمد در عرصه تلفيق علم نانو تكنولوژى و بتن ميباشد كه پس از مصرف، انقلابى در پايدارى و طول عمر سازه ها ايجاد مى نمايد.
اين بتن ابداعى به طور كامل امكان جايگزينى با بتنهاى معمولى در كليه پروژه ها از خرد تا كلان با مزيتهاى فوق العاده و انكار ناپذير از جمله افزايش سطح بناى مفيد و كاهش چشمگير ميزان مصرف بتن و ميلگرد را دارا ميباشد. در اين پروژه سه نوآورى: تركيب نانوذرات و الياف باهم در ساختار بتن، تنظيم تاثيرات خاص محيط نگهدارى بر روى بتن ابداعى ساخته شده و اثبات وجود سينرژى بين نانو ذرات و الياف و سيمان به صورت همزمان و براى اولين بار به دست آمده است.

محصولات و خدمات

از جنبه كاربردى استفاده از نانو بتن اليافى فوق مقاوم نتايج ذيل را در سازه ها بهمراه دارد:
• كاهش ميزان مصرف بتن و سيمان
• كاهش ميزان مصرف ميلگرد
• افزايش ميزان توليد ژل C-S-H كه عامل اصلى افزايش مقاومت مى باشد
• مناسب جهت مصرف در سازه هاى حساس و نيازمند مقاومت بالا (رآكتورهاى انرژى اتمى، سدها، پلها، باند فرود هواپيما، برجهاى بلند مرتبه، بيمارستانها، پايگاه هاى آتش نشانى و ...)
• افزايش مقاومت در برابر زلزله و بلاياى طبيعى
• كاهش مقاطع بتن ريزى و افزايش سطح مفيد ابنيه
• دوستدار محيط زيست و كاهنده انتشار گاز CO2 با كاهش ميزان مصرف بتن

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 28 دى 1393
ايميل: najigivi@yahoo.com