مرکز رشد شريف صفحه نخست

سپنتا پليمر شريف

نام مدير عامل: --- ---
زمينه فعاليت: مواد و متالورژى
ايده محوری: طراحى و ساخت ساختارها و توسعه فناورى‌هاى پليمرى و غشايى نوين تركيب

معرفی کوتاه

شركت سپنتا پليمر شريف به پشتوانه تجارب و فعاليت هاى تحقيقاتى و صنعتى اعضاى اين شركت در راستاى توسعه فناورى هاى غشايى و همچنين فناورى هاى مرتبط با طراحى و ساخت سيستم هاى پليمر پايه در دانشگاه صنعتى شريف فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر فعاليت ها و پروژه هاى اين شركت در قالب چهار دپارتمان تخصصى شامل دپارتمان فناوريهاى كاربردى غشايى (AMD) ، دپارتمان فناورى هاى پليمرى پيشرفته (APD)، دپارتمان ساخت و توليد پليمرپايه (PMD) و دپارتمان طراحى سيستم و كنترل (CSD) متمركز گرديده است.
رسالت اصلى شركت سپنتا پليمر شريف در بر گيرنده طراحى، توسعه، ساخت و بهينه سازى خطوط توليد صنعتى و نيمه صنعتى منطبق بر فرآيندهاى شيميايى و پليمريمى باشد

محصولات و خدمات

- طراحى و ساخت فيلتر RO ، فيلترهاى UF، MF ، Hallow fiber و انواع غشاها
- تحقيق و توسعه بر روى پليمرها و كامپوزيت هاى كاربردى در صنعت نظير UHMWPE
- طراحى و ساخت فرايند توليد آزمايشى، نيمه صنعتى، و صنعتى ساختارهاى پليمرى مورد تقاضاى بازار
- طراحى سيستم و بهينه سازى فرايندهاى ساخت و توليد مواد شيميايى مورد نياز
- مشاوره صنعتى و آناليز اقتصادى پروژه ها در حوزهاى مرتبط با مهندسى شيمى و مهندسى پليمر
- تهيه و ساخت مواد و تجهيزات صنايع انرژى و آب و فاضلاب

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 31 شهريور 1395
sepantapolymer.com
sepantapolymer@gmail.com