مرکز رشد شريف صفحه نخست

پايا توسعه شريف

نام مدير عامل: --- ---
زمينه فعاليت: مكاترونيك
ايده محوری: طراحى و ساخت ربات استوارت شش درجه آزادى

معرفی کوتاه

شركت پايا توسعه شريف در زمينه طراحى و ساخت مكانيزم‌ها و ربات‌هاى حركت ساز فعاليت مى‌كند. اعضاى هيئت مديره شركت از متخصصين علم رباتيك و از اعضاى هيئت علمى دانشگاه بوده كه داراى سوابق درخشانى در اين زمينه مى باشند. تخصصى ترين محصول توليدى اين شركت، ربات استوارت مى باشد كه با توجه به ايجاد حركت شش درجه آزادى در شبيه سازهاى پرواز، آنتن‌هاى ردياب ماهواره، ماشين‌كارى دقيق، پايداركننده‌ها، ايزولاتورهاى ارتعاشات و .. كاربرد بسيارى دارد.

محصولات و خدمات

• طراحى و ساخت انواع ربات‌هاى شبيه‌ساز حركت
• آموزش چگونگى استفاده از تمام امكانات محصول به صورت حضورى
• طراحى و ساخت شبيه سازهاى پروازى متحرك تفريحى و تخصصى
• تجهيز شبيه‌ساز پروازى ثابت به شبيه‌ساز متحرك
• طراحى و ساخت ربات استوارت جهت كاربردهاى دفاعى و صنعتى
• خدمات پس از فروش با كمترين هزينه و كمترين تاخير

اطلاعات تماس

تاريخ خروخ از مركز رشد:‌ 12 خرداد 1394
www.payasharif.ir
info@payasharif.ir